ABOUT
FASHION
PRESS
ARCHIVE
SHOPS

h

HouseOfThe 2009

 

 press contact:
 cristofoli_press
 28 rue bichat - 75010 paris
 www.cristofolipress.fr - office@cristofoloipress.fr
 +33(0)1 44 84 49 49

 sales + press contact japan / asia:
 dune
 tatsuya takahashi
 1-3-2 2f jinnan shibuya-ku tokyo - Japan 150-0041
 www.dune-jp.net - contact-eur@dune-jp.net
 +81 3 5784 5840